تماس با ما

آدرس: استان بوشهر.بندر کنگان.خیابان

معلم.نبش فرعی یک

(طبقه فوقانی مجتمع تجاری سلطانی)

 

کد پستی : ۵۵۳۷۸-۷۵۵۱۴

 

 

تلفن ثابت:۹۲۷۲ ۷۲۲ ۰۷۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۱۱۵۶۶۳۳۹ -۰۹۳۹۶۹۱۱۶۳۸

 

 

 

 

ایمیل :divinglifelinepersia@gmail.com

 

 

 

 

اینستا گرام:lifelinepersia@

 

                         مدیریت : علی باقریان