شرکت غواصي خط زندگی پارسی( لایف لاین پرشیا)

با تکیه بر سال ها تجربه ارزنده غواصی و تامين نیروی متخصص به عنوان یک پیمانکار در پروژه های زیر دستی

در حوزه ساحلی و فرا ساحلی درصنعت نفت و گاز،در زمینه های مشاوره ،نصب و اجرای انواع اسکله ها در بنادر،

عملیاتهای زیر آب، وانجام پروژه های تحقیقاتی با استفاده ازحداکثر توان داخلی در کشور فعال می باشد